اس ام اس تولد

میلادت ای عزیزتر از جان خجسته باد       در مقدمت  غزل  به ترنم  نشسته باد

روز  تولـد  تو  مــبارک  به  روی  تو       دروازه های غم به چنین روز بسته باد

خواهـم زحـق برای تو توفیـق زندگی      شیرازه ی شکست به رویت گسسته باد

عمـرت هزار سـال چو آدم دراز بـاد         آیـیـنه فرارس مـرگت شـکسـته بـاد

*************

امشب چه نازدانه گلی در چمن رسید       گویی بساط عیش مداوم به من رسید

نور  سـتاره ای  در  شـب  تولــدت           انگـار‌  که فرشـته ای از ازل رســید

**************

روز  تـولد  تـو  روز  نـگاه  بـاران          بر شـوره  زار تـشـنه بر ایـن دل بیـابـان

روز تولد تو گویی پر از خیال است     یاس و کبوتر و باد در حسرت تو خواب است  

 

/ 0 نظر / 13 بازدید