قدر معلم را بدانید

یکی از کارهای واجب ما این است که آحاد ملت ما ، از کوچک و بزرگ از مقامات عالی تا آحاد مردم ، قدر معلم را بدانند . اهمیت معلم را درک کنند . حرمت معلم را بشناسند . این از کارهای بسیار اساسی است . رسانه ها باید نقش ایفا کنند . مسئولان باید نقش ایفا کنند ، به تعارف هم برگزار نشود . تفهیم شود . امثال مَنِ نوعی بفهمیم که چقدر مهم است نقش این مردی ، این زنی که در کلاس ، عمر خودش را دارد برای تربیت این نوجوان ما ، این کودک ما ، این فرزند ما مصرف می کنند . البته خود معلم هم این نقش را به درستی درک کند و اهمیت آن را بفهمد . این از کارهای اساسی ماست .

مقام معظم رهبری

/ 0 نظر / 16 بازدید