کلسترول چیست ؟

کلسترول یکى از انواع چربی هاست که توسط کبد در بدن تولید مى شود و براى ساخت دیواره سلولى، برخى از انواع هورمون ها و بافت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر هیچ گاه یک غذای پُر چرب نخورید، باز هم بدن شما به میزان کافی کلسترول خواهد داشت، زیرا براى انجام عملکردهایش، آن را می سازد. در حقیقت کبد روزانه حدود 1000 میلی گرم کلسترول تولید مى کند و بقیه کلسترول موجود در بدن، از طریق غذاهاى مصرفى حاصل می شود.

 

سبزیجات میوه ها و حبوبات کلسترول ندارند، اما زرده تخم مرغ گوشت و غذاهای دریایی  ، مرغ و لبنیات دارای کلسترول هستند.

/ 0 نظر / 13 بازدید