لطیفه های کلاس درس

معلم : می دانی کارگاه به چه جایی می گویند ؟

شاگرد : بله آقا ، جایی که گاهی توش کار انجام میدن . !

***********

معلم : چند جانور را که در آب زندگی می کنند را نام ببر .

شاگرد : اگر ممکن است یکی را خودتان نام ببرید .

معلم : مثلا اسب آبی

شاگرد : آهان فهمیدم ، گاو آبی ، خر آبی ، بزغاله آبی ، شتر آبی

***********

سه دانش آموز می خواستند تصمیم بگیرند که چه کار کنند . اولی گفت : شیر یا خط می اندازیم اگر شیر آمد می رویم سینما . دومی گفت : اگر خط آمد می رویم فوتبال . سومی گفت : اگر نه شیر آمد و نه خط ، می رویم خانه و درس می خوانیم .

***********

شاگرد : آقا من فکر می کنم شما نمی بایست به من نمره صفر می دادید !

معلم : من هم همین فکر را می کنم ولی چه کنم که کمتر از نمره ی صفر نداریم .

*************

در کلاس درس معلم از دانش آموزی پرسید : مناسب ترین موقع چیدن سیب ها چه وقت است ؟

دانش آموز با لحنی جدی گفت : موقعی که سگ در باغ نباشد و باغبان هم بیرون رفته باشد .

/ 9 نظر / 341 بازدید
...

خوب بود

كتي

عالي بودن فقط كاش بيشتر باشن ولي به هر حال ممنون.

kim

[قلب][قلب] اره دخي خالم راس ميگه ولي بازم ميسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

كتي

هوووووووووووووي دخيييييييييييييييييييييي

kim

جونم عسيسم

كتي

هععععععععععععععععععععي هوچ

kim

ببخشيدااااااااااااااااااااااااااا ولي كرم داريييييييييييييي[منتظر][کلافه][کلافه]

كتي

ايييييييييييييييش حالا مگه چيه باي[قهر]

kim

به سلامت [گریه][گریه]