چند توصیه به والدینی که کودکان لکنتی دارند

– با تمام وجود به حرف های فرزندتان گوش دهید .

2 –به آن چیزی که کودکتان می گوید توجه کنید نه شیوه ی سخن گفتن او .

3 –هنگام صحبت کردن با فرزندتان صبور باشید ، عجله نکنید ، زیرا کودک حالت اضطراب و نگرانی را از چهره ی شما متوجه می شود .

4 –سعی کنید گفتگو بین شما دو طرفه باشد .

5- گفتار کودکتان را قطع نکنید . ( فهمیدم چی گفتی )

6 –گفتار فرزندتان را کامل نکنید . ( منظورت اینه که .... )

7 –بگذارید حرفش را تا آخر بگوید هر چند با لکنت باشد .

8 –از کلمات متناسب با سن و فهم کودک استفاده کنید .

9 –هرگز در حضور فرزندتان در باره ی مشکل گفتاریش با دیگران صحبت نکنید .

/ 0 نظر / 17 بازدید