مهارت تفکر خلاق

مهارت تفکر خلاق

یعنی توانایی ابداع فکر و راه حلی که قبلا وجود نداشته است و یا به عبارتی توانایی نوآوری ، خود را محدود ندیدن و از شکست نترسیدن ، هیچ گاه نگوییم ( نمی توانم این کار را بکنم ) و در هر حال سعی خود را بکنیم . این نوع تفکر به تصمیم گیری های مناسب ما کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حل های مختلف و پیامدهای هر یک از آن ها بررسی می شوند .

گام های رسیدن به تفکر خلاق

1 – سؤال کردن ( آیا راه دیگری وجود ندارد ؟ )

2 – مثبت نگری

3 – یادگیری فعال

4 – افزایش اعتماد به نفس و خود باوری

5- تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

6 – افزایش اعتماد به نفس

/ 0 نظر / 24 بازدید