مهارت های زندگی

مقدمه

شاید سالها پیش انسان تصور نمی کرد اقداماتی که برای دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و آسایش بیشتر انجام می دهد منجر به فن آوری خواهد شد که به سلامت روان وی آسیب جدی وارد کرده و آرامش او را سلب نماید .

در جریان زندگی امروز ، گاهی انسان به یک ماشین بی روح تبدیل شده ، که هویت انسانی خود را از دست داده است . به نظر می رسد نیاز اصلی انسان امروز باز گرداندن این هویت به اوست . و این هویت باز نمی گردد مگر این که او تعریف صحیحی از خود داشته باشد و زندگی را بشناسد و مهارتهای زندگی اجتماعی سالم را آموخته باشد .

سازمان بهداشت جهانی در سال 1993 به منظور توانمند کردن انسان در مقابل مشکلات و آسیب های اجتماعی بحث مهارتهای زندگی را به شکل ذیل تعریف کرد :

مهارتهای زندگی عبارت است از : توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت که افراد را قادر می سازد به طور مؤثری با مشکلات و کشمکشهای زندگی روزمره کنار بیایند ، آموزش این مهارتها به افراد کمک می کند تا هم خودشان و هم جامعه را از آسیب های روانی – اجتماعی محافظت کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشیند .

مهارتهای زندگی بیشمارند ، اما مهمترین مهارتها به شرح ذیل می باشد :

مهارت خود آگاهی ، مهارت مقابله با استرس ، مهارت حل مسئله ، مهارت مقابله با هیجانات ، مهارت همدلی ، مهارت ارتباط ، مهارت روابط بین فردی ، مهارت تصمیم گیری ، مهارت تفکر خلاق ، مهارت تفکر انتقادی  

/ 0 نظر / 13 بازدید