روز جهانی نابینایان

« 23 مهر ماه ( 15 اکتبر ) روز جهانی نابینایان و عصای

سفید گرامی باد . »

رسول خدا ( ص ) می فرمایند :

« هر کس نابینایی را در زمین همواری چهل قدم ببرد اگر همه ی زمین از طلا به او داده شود به اندازه ی سوزنی از آن کار خیر را جبران نکند . و اگر در راهی که او را می برد خطر هلاکت وی باشد و او را از آن به سلامت عبور دهد روز قیامت آن را در ترازوی حسنات خود صد هزار بار وسیع تر از دنیا یابد . »

امام خمینی ( ره ) می فرماید :

« باید بدانند جامعه ی معلولین ، که انسان دارای روحی است و جسمی ... انسان به روح انسان است . ما در نوابغ عالم داشتیم اشخاصی که نابینا بودند . ولی نابغه بودند . »

/ 0 نظر / 20 بازدید