اختلالات کروموزومی

سندروم ترنر ( Turner )

این بیماری در افراد مؤنث دیده می شود . و تنها یک کروموزوم جنسی دارند ( xoو 45 ) بسیاری از جنین های مبتلا به این سندروم قبل از تولد می میرند ، اما هنوز از بین هر 2500 متولد دختر یک نوزاد مبتلا به دنیا می آید . نداشتن کروموزوم x می تواند از هر یک از والدین به ارث رسیده باشد اما رابینسون (1976 ) بر این عقیده است که این نقصان بیشتر از پدر به ارث می رسد تا مادر .  سن مادر نیز در بروز آن نقش دارد .

علایم : مبتلایان به این سندروم فاقد بافت تخمدانی هستند . نمی توانند ویژگیهای جنسی ثانویه داشته باشند ، قد و قامتی کوتاه ، گردنی پوستی ، پره های گوش برجسته ، نابهنجاری در آرنجها ، زانوان ، کلیه ها ، و آئورت داشته باشند . عقب ماندگی ذهنی نیز در آنان دیده می شود . ، در درک فضا و شکل مشکل دارند . و نقشه خوانی و گذشتن از فضاها برایشان دشوار است .

درمان : استفاده از هورمونهای جنسی مؤنث می تواند باعث بروز ویژگیهای جنسی ثانویه و بهبود نسبی سطح سازگاری این افراد شود .

/ 0 نظر / 18 بازدید