تعلیم و تربیت از نظر مقام معظم رهبری

باید به فکر آن روز [آینده‏] بود و آن روز دست شماست؛ دست آموزش و پرورش، دست معلّمین و مربیان است. شما هستید که باید امروز، آن روز را ترسیم کنید. با چى؟ با تربیت جوان. شما این عامل و این گلوله را پرتاب مى‏کنید؛ خودش به هدف مى‏خورد. شما باید ماشه را بچکانید و این، همین کار تربیتى است که شما باید امروز انجام بدهید.

دانش‏آموزانِ نونهالى که در اختیار دستگاه فرهنگى کشور قرار دارند، عزیزترین و سرشارترین سرمایه و ذخیره‏ى آینده‏ى این ملتند.

در بلندمدت، هیچ چیز به اندازه‏ى تعلیم و تربیت اهمیت ندارد.

در محیط آموزش و پرورش باید کارى بشود که حتى یک استعداد، از میان این میلیونها نوجوان و جوان ایرانى هدر نرود.

شما مسئولان آموزش و پرورش، به حیث این‏که معلمان و برنامه‏ها و بقیه‏ى ابزار و ادوات کار در اختیار شماست، اولین سنگِ بناهاى شخصیت فکرى هر موجود بشرى را که در این کشور پهناور و بزرگ رو به رشد است، دارید مى‏گذارید.

قدر تعلیم و تربیت و معلمى که یک سنگر فرهنگى است را بدانید.

مردم هم، قدر معلمان و کارگزاران تعلیم و تربیت را بدانند.

من به شما فرهنگیان عزیز مى‏گویم که مسئله‏ى فرهنگ و تعلیم و تربیت، مسئله‏ى اول در نظام ماست.

امروز دشمنان نمى‏خواهند دانشگاه و درس و مدرسه و معلم باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید