مهارت تصمیم گیری

تصمیم گیری خوب و منطقی محتاج تواناییهای فـکری و همچنین اطلاعات صحیح در مورد مسأله ای است که می خواهیم در مورد آن تصمیم بگیریم .

برخی از انواع تصمیم گیری عبارتند از :

ساده : تصمیم هایی که در مورد مسائل روزمره و عادی زندگی گرفته می شود .

احساسی : تصمیم هایی هستند که بر اساس واکنش های هیجانی مثل احساس ترحم ؛ غم و خشم و ... گرفته می شود .

آنی : تصمیم هایی هستند که در شرایط غیر مترقبه گرفته می شوند . در این نوع تصمیم گیری معمولا اولین راه حلی که به ذهن خطور می کند انتخاب و اجرا می شود .

تأخیری : گاهی فرد برای فرار از تصمیم گیری های چالش برانگیز آن را به تأخیر می اندازد .

منطقی و اساسی : تصمیم گیری هایی هستند که نیازمند به تعمق و تفکر بیشتری دارند .

در این نوع تصمیم گیری : 

1 – تصمیمی را که با آن مواجه هستیم از تمام جوانب مورد بررسی قرار می دهیم .

2 – انتخاب هایی را که در پیش رو داریم مشخص می کنیم .

3 – عواقب هر انتخاب و جوانب مثبت و منفی هر یک از آنها را مشخص می کنیم و بر اساس راه حلی که بیشترین امتیازات مثبت و کمترین امتیازات منفی را داراست ، انتخاب نهایی را به عمل می آوریم .

/ 0 نظر / 14 بازدید