مهارت روابط بین فردی

ارتباط لازمه ی بقاء و خوشبختی انسان است . روابط گرم و صمیمی با انسانهای دیگر منبع اعتماد و راحتی و آسایش در زندگی است . در واقع پیوندهای میان افراد حمایت اجتماعی را برای آنان بوجود می آورد که باعث ایجاد امنیت ، آرامش ، احساس اهمیت و احترام در افراد می شود . انسان از طریق ارتباط برقرار کردن با دیگران نیازهای اساسی خود را به بقاء ، امنیت و آرامش ، عزت نفس و خود شکوفایی برطرف می کند . افاردی که در نحوه ی ارتباط خود با دیگران شرایط طرف مقابل را در نظر گرفته و به زمینه های شخصی و فرهنگی متفاوت آنها توجه می کنند و احترام می گذارند ارتباط میان فردی ماهرانه و مناسبتری خواهند داشت .

برای برقراری روابط بین فردی مؤثر ، مهارتهایی را باید فراگرفت :

اعتماد کردن به یکدیگر ، برقراری روابط روشن و عاری از ابهام ، پذیرش و حمایت یکدیگر ، حل تعارض ها و مشکلات موجود در روابط با روشی سازنده ، توجه به نقطه نظر طرف مقابل ، مهارتهای گوناگون برای تنظیم دقیق ارتباطات ، همکاری و مشارکت ، دوست یابی ، متعهد بودن نسبت به ارتباط میان فردی کار آمد و اخلاقی .

/ 0 نظر / 43 بازدید