اس ام اس عید سعید قربان

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟

نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یا نه ؟

برای طوف کویت جامه ی احرام بربستم .

گدای دوره گرد گوشه ی خوانت شوم یا نه ؟

عید سعید قربان مبارک باد

************

خوشا آنان که با حق آشنایند     مطیع محض فرمان خدایند

چو ابراهیم اسماعیل خود را      فدای امر الله می نمایند

عید سعید قربان ، جشن تقرب عاشقان حق مبارک باد

************

عید ایمان و امتحان ، عید ایثار و احسان ، عید قربت و قربان ، عید خلیل رحمان ، عید شکست شیطان ، بر جنابعالی و خانواده محترمتان مبارک باد .

**************

نشانم ده صراط روشنم را   خودم را باورم را بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم    به قربانگاه می آرم منم را

قربان عید سر سپردگی و بندگی مبارک

************

بندگی کن تا که سلطانت کنند     تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف برو در کوی دوست    تا چو اسماعیل قربانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش    تا خلیل الله دورانت کنند

************

زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم

مبارک باد عید قربان نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه های ابلیس

/ 0 نظر / 18 بازدید